Activa el Teu Cercle – PODEMataró es Cercle Actiu

En base a l’informe que és va remetre a la secretaria d’organització de Podem Catalunya i d’acord a l’establert al reglament de la guia #ActivaTuCírculo ens han constatat que:

REQUISITS

+ Antiguitat del Cercle: SI
+ Existència de reunions mínimes: SI
+ Existència de reunió en els últims dos mesos: SI
+ Mitjana d’assistència a les reunions: SI
+ Elecció d’una persona com Enllaç d’Organització: SI
+ Publicitat de les convocatòries: SI
+ OPCIONAL – Informe d’activitat del Cercle: SI

RESOLUCIÓ

Un cop revisada tota la informació aportada dintre del marc de la campanya d’activació la secretaria d’organització catalana considera al Cercle de Mataró amb la qualificació d’ACTIU.