Taller Pressupostos Municipals

El proper 11 d’octubre de 19 a 21 hores tindrem un Taller de Pressupostos Municipales. Es farà al “Local del Poble” (Marathon, 108 – Mataró) a càrrec de Lalo Plata.

Condicionem com a Ciutadania els pressupostos. Camí cap a uns pressupostos participatius, coneix el mecanisme i planteja alternatives.

06.09.2016

Assemblea VOLEMataró el proper 3 d’octubre a les 19:30 al “Local del Poble” (Marathon, 108 – Mataró).

L’ordre del dia:

  1. Aprovació acta del 06.09.2016
  2. Situació actual d'”El Rengle”.
  3. Presentació del Protocol anti-tallament del subministrament de l’aigua a AAMSA
  4. Ple d’octubre
  5. Esmenes al ROM
  6. Precs i preguntes

Ple setembre 2016 – VOLEMataró

VOLEMata va presentar una proposta de resolució que demanava els patis de les escoles oberts, a la ciutadania fora d’horari escolar. Aquesta va ser aprovada per unanimitat al consistori.

Al mateix ple van presentar una declaració institucional en contra de les praxis dels metges en l’ICAM davant les baixes dels/les treballadors/es. Aquesta ens la van fer arribar la plataforma d’afectades per l’ICAM. També va ser aprovada per majoria.

A mes es va preguntar sobre problemes que tenen els treballadors del Mataró Bus i els treballadors de la zona Blava, que es queixen de diferents problemes i trencaments per part de les empreses que tenen subcontractes amb l’Ajuntament.

Respecte aquest tema hem tingut reunions amb treballadors i els altres Grups Polítics, arribant a la conclusió de que hem de vetllar pel compliment dels compromisos adquirits amb els treballadors. Com administració pública hem de fer un seguiment de totes les contractacions.

Propostes de VOLEMataró al Ple

Declaració Institucional ICAM

Proposta de Resolució “Patis Oberts”

Pregunta Mataró Bus

Pregunta Zona Blava

Retransmissió del Ple (Intervencions)

Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 5-9-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel·la de propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel·la 90, per destinar-la a producció agrícola.

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits.

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per reactivar el projecte d’enderroc de l’edifici aïllat a la Ronda O’Donnell (antiga seu de Pintures Civit, SL).

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal de facilitar l’obertura de patis escolars fora de l’horari lectiu per al seu ús ciutadà.

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per uns pressupostos participatius.

Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per a il·luminar el carrer del Port de Mataró (la passarel·la superior).

Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’empresa Mataró Bus.

Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la situació de l’estudi de la zona blava i la seva possible Municipalització.

Ple de setembre 2016 (Sencer)